Europejski Tydzień Sportu – #BeActive

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. W ramach tego wydarzenia w dniu 20 września 2018 roku na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola Publicznego nr 23 w Rzeszowie przeprowadziliśmy zajęcia aktywizujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz gry i zabawy. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia. Europejski Tydzień Sportu ma również na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat licznych korzyści płynących ze sportu. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich, bez względu na wiek, pochodzenie
lub poziom sprawności.

 

Dziękujemy za zaproszenie 🙂