Miniaturki

Pierwszy w Polsce program edukacyjny opracowany przez nauczycieli i sportowców przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich.

Program ma na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci oraz rozwój umiejętności i kompetencji społecznych. Wysoki poziom sprawności fizycznej oraz rozwój motoryki wpływa pozytywnie na zachowania społeczne dzieci. Dziecko sprawne fizycznie to dziecko pewne siebie, akceptowane i lubiane przez grupę rówieśników. Zajęcia angażują do działania nie tylko dzieci, ale także rodziców. Program powstał w oparciu o nasze doświadczania z projektu „Mini Olimpiada Przedszkolaka”, w którym w trakcie 3 edycji wzięło udział około 2000 dzieci z rzeszowskich przedszkoli. Jako rodzice i nauczyciele zależy nam aby nasze dzieci wyrosły na sprawnych fizycznie i przygotowanych do życia ludzi, którzy nie boją się podejmować samodzielnych decyzji i potrafią współpracować w grupie. Z naszych obserwacji wynika, że dzieci niechętnie uczestniczą w aktywności fizycznej co niekorzystnie wpływa na ich zdrowie. Dostęp do urządzeń mobilnych „telefon, tablet” coraz bardziej pogłębia ten stan. Dlatego opracowaliśmy program, którego celem jest zarażenie dzieci sportem i mamy nadzieję, że razem ze swoimi pociechami będziecie się świetnie bawić na naszych zajęciach.

ZAPRASZAMY 🙂

DLACZEGO NASZ PROGRAM ?

 • Dziecko uczy się na własnych błędach 
 • Zajęcia rozwijają umiejętność współdziałania w grupie, komunikację i kreatywne myślenie przez uczestnictwo w różnych formach aktywności fizycznej 
 • Wykorzystujemy wiedzę z zakresu Trening Umiejętności Społecznych
 • Zajęcia obejmują umiejętności pochodzące z rożnych dyscyplin sportowych takich jak: gimnastyka, lekkoatletyka, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna, koszykówka 
 • Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra Trenerów Zawiera 
 •  W kontrolowanych warunkach uczymy, że warto ponosić porażki

KORZYŚCI ?

 • Rozwija umiejętność wychodzenia z porażek
 • Uczy współpracy i pracy zespołowej; 
 • Pomaga rozwijać komunikację
 • Zwiększa zaufanie
 • Poprawia pewność siebie
 • Uczy kreatywnego myślenia
 • Poprawia poziom zdolności motorycznych 

CO NAS SKŁONIŁO ?

 • 41,1% z woj. podkarpackiego to osoby nieśmiałe 
 • 31,4% z woj. podkarpackiego to osoby słabe fizycznie 
 • 25 % dzieci sporadycznie uczestniczy w aktywności fizycznej 
 • 21,8 % dzieci w wieku 5-9 lat w ogóle nie uczestniczy w aktywności fizycznej 
 • 30 % dzieci do 8 roku życia ma nadwagę 
 • 10 % dzieci w wieku 1-3 lata ma nadwagę/otyłość 

JAKIE SĄ SKUTKI ?

 • Nieumiejętność radzenia sobie ze stresem; 
 • Brak wiary we własne siły 
 • Niska samoocena, negatywny wizerunek samego siebie; 
 • Trudności w komunikacji; 
 • Pogłębiająca się izolacja; 
 • Nieumiejętność kreatywnego spędzania czasu wolnego; 
 • Systematycznie obniżający się poziom sprawności fizycznej. 
 • Systematyczny wzrost otyłości 

NASZ PROGRAM OPARLIŚMY O 5 FILARÓW

 • I FILAR – kompetencje społeczne – program kładzie nacisk na rozwój i kształtowanie u dziecka koncentracji, motywacji, pewności siebie, współpracy. 
 • II FILAR – wiedza – program uczy dziecko jak być asertywnym, dążyć do samorealizacji i jak wykorzystywać wiedzą do rozwiązywania problemów. 
 • III FILAR – synergia – program nastawiony na działania, których celem jest wspólne doświadczanie radości oraz zdobywane umiejętności ruchowych, co wzbudza zainteresowanie względem szeroko rozumianej aktywności fizycznej.
 • IV FILAR – postrzeganie, doświadczanie, myślenie – program uczy automotywacji, dziecko wykonuje zadania bo chce, a nie dlatego że musi. Wykonane zadanie staje się bodźcem do działań w trudniejszych warunkach. 
 • V FILAR – porażka – program oparty na rozwoju i kształtowaniu przeświadczenia, że każda porażka jest kolejnym cennym doświadczeniem i drogą do sukcesu. Stwarzamy warunki, w których dziecko może się zmierzyć z porażką na bezpiecznym gruncie.