Warsztaty Szkoleniowe

 

Dlaczego warsztaty a nie szkolenie?

Dobry warsztat to praktyczna aktywność uczestników na poziomie 70%-90% czasu trwania działania. To autentyczna nauka umiejętności poprzez aktywne ćwiczenie. Nasze warsztaty to możliwość nauczenia się umiejętności społecznych (komunikacja, motywacja współpraca czy kreatywność), które pomogą zmienić twoje lekcje w ciekawe zajęcia. Ale także pomogą Tobie w panowaniu nad grupą i nie tylko …

Czym są umiejętności społeczne?

To nic innego jak zachowania będące przejawem akceptowalnych społecznie norm, na którą składają się jeszcze wiedza i zrozumienie drugiego człowieka. Umiejętności społeczne wiążą się również z charakterem np. wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka, otwartością i mogą mieć także wpływ na życie osobiste, zdrowie psychiczne i fizyczne.


Na czym polega nauka umiejętności na naszych warsztatach?

Na ćwiczeniu prawidłowych zachowań i działań w określanych sytuacjach w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów. Wykorzystujemy do tego szeroko rozumianą aktywność fizyczną w tym gry i zabawy. Działania takie pomagają zrozumieć, odczuć co się stało. A My pomożemy Tobie zrozumieć dlaczego – innymi słowy wyposażamy Cię w wiedzę z zakresu umiejętności społecznych. A co zrobisz, kiedy okaże się, że Twój uczeń ma zastrzeżenia lub w ogóle nie rozumie korzyści wynikających z Twojego działania?


Umiejętności reagowania wymagają praktycznej nauki umiejętności i wytrenowania na regularnym treningu lub przez coaching w tym przypadku edukacyjny. Bo to właśnie coaching edukacyjny jest tym indywidualnym i regularnym treningiem, który pozwoli doszlifować pojedyncze umiejętności i bardziej złożone kompetencje na naszych warsztatach.

A czym jest coaching edukacyjny ?

To taka forma nauki, gdzie uczeń jest aktywny przez 90%-97% czasu, a nauczyciel udziela informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym i dostarcza wzorca.