Wsparcie Trenerów

Indywidualne spotkania z trenerem lub sztabem szkoleniowym prowadzone w formie sesji, spotkań, które skierowane są m in. na umiejętność komunikowania się z zespołem a także na zachowania względem siebie, zawodników/czek a także zachowania w sytuacjach stresowych.

Jeżeli chcesz uzupełnić swój warsztat trenerski o mechanizmy z obszaru coachingu (jak postępować w sytuacjach stresowych; jak wpływać na zespół, jak wyznaczać cele i je realizować i czym jest odpowiedzialność zespołowa wiele innych…) skontaktuj się z nami a pomożemy Ci być lepszym i skuteczniejszym trenerem.

W całym procesie kształtowania osobowości zawodnika istotna jest rola trenera ponieważ jedną z ważniejszych jego umiejętności jest poszukiwanie, postrzeganie i gotowość do zmian. Naszym zdaniem trener to przewodnik, któremu się ufa i wierzy bezgranicznie, za którym się podąża ale nie dlatego, że każe, tylko dlatego że się chce.

Umiejętność prowadzenia zespołu w ten sposób jest trudna, ponieważ wymaga ciągłego poszukiwania i dopasowywania się do zmieniającego się świata i ludzi w nim funkcjonujących. W tym miejscu chcielibyśmy odkreślić, że zmiany to długofalowy proces, i nie każdy jest gotowy i chce tych zmian.

Kiedy trener nie odczuwa potrzeby zmian, to nie zdobywa kolejnych kwalifikacji, nie rozwija się, nie doznaje wewnętrznego postępu i pozostaje w swoich przekonaniach. Takie stanowisko powoduje stagnację, niezadowolenie z siebie i utratę chęci do dalszej pracy. Zatem trener pozostaje w swoim przekonaniu, że postępuje dobrze. Stanowisko to powoduje narzucanie siebie, dumę, porównywanie, karanie, niesłuchanie zawodników/czek prowadząc do braku zrozumienia i nieskuteczności w działaniach.

Jeżeli chcesz skutecznie uniknąć tego typu odczuć skontaktuj się z nami