KOMPETENTNY I SPRAWNY UCZEŃ MIARĄ SUKCESU PRACY NOWOCZESNEGO NAUCZYCIELA.


PROJEKT

Projekt „Kompetentny i sprawny uczeń miarą sukcesu współczesnego nauczyciela” był finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i realizowany przez Fundację Rozwoju Umiejętności Społecznych (FRUMIS) we współpracy z Wojewódzkim Podkarpackim Szkolnym Związkiem Sportowym  w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 w Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Projekt realizowano od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021r

GŁOWNY CEL

Głównym celem projektu było uświadomienie znaczenia kompetencji społecznych wśród nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i instruktorów sportu wśród 98 uczestników, którzy zrekrutowani byli z terenu województwa podkarpackiego. Każdy uczestnik wziął udział w 2 modułach (każdy po 4,5 godziny). Moduły były realizowane w 5 różnych gminach województwa podkarpackiego: Nowa Sarzyna, Zarzecze, Jedlicze, Łańcut, Cmolas. Po każdym module nauczyciele mogli bezpłatnie pobrać materiały szkoleniowe z praktycznymi wskazówkami do ich realizacji ( www.frumis.org.pl ). Materiały szkoleniowe zawierały wiedzę na temat rozwoju umiejętności miękkich, interpersonalnych i twardych, a także zestawy gier i zabaw do każdego modułu. W celu zapewnienia właściwej realizacji materiałów szkoleniowych odbywały się fakultatywne konsultacje metodyczne (online), których zadaniem było udzielenie wsparcia i pomocy.

Po zakończeniu 2 cykli szkoleniowych w grudniu odbyła się konferencja metodyczno-podsumowująca. Konferencji towarzyszył wykład na temat znaczenia i wpływu kompetencji społecznych na rozwój człowieka. Zabrała również głos Gabriela Polańska z Klubu Sportowego DEVELOPRES Rzeszów, która przedstawiła i opowiedziała o znaczeniu motywacji wewnętrznej dla osiągania celów w sporcie. Dla każdego uczestnika projektu wręczono  certyfikaty i koszulki pamiątkowe

 TEMATY

MODUŁ 1 - Kwalifikacje, kompetencje i umiejętności nauczycieli wychowania fizycznego oraz ich znaczenie dla samorozwoju i oceny Błędy i ich znaczenie w budowaniu przez nauczyciela kluczowych kompetencji społecznych oraz ich wpływ na ucznia. Intencje i ich wpływ na budowanie relacji z dzieckiem iw grupie + działania ukierunkowane na praktyczne zastosowanie + gry i zabawy ukierunkowane na zmianę intencji. Jak zbudować szacunek do ucznia. Praktyczne zajęcia nastawione na budowanie prawdziwego szacunku + gry i zabawy mające na celu budowanie prawdziwego szacunku. Komunikacja kluczem do budowania silnego zespołu klasowego - gry i zabawy mające na celu budowanie komunikacji w klasowym zespole)

MODUŁ 2 - listopad Rola i etapy budowania współpracy w zespole klasowym Motywacja wewnętrzna - jak skutecznie motywować uczniów i zespół klasowy do samorozwoju. Współpraca w zespole i jej wpływ na rozwój dziecka, klasowy zespół + (działania mające na celu praktyczne zastosowanie + gry i zabawy).