KIM JESTEŚMY?


Jesteśmy organizacją typu non-profit, której celem jest poprawa społecznego, emocjonalnego i fizycznego poziomu sprawności. Pracujemy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi. Wśród nas są edukatorzy, pedagodzy i Coach’owie oraz trenerzy gier zespołowych. Łączy nas idea rozwoju i budowania wśród społeczeństwa umiejętności społecznych, których często brakuje, zwłaszcza wśród osób pracujących z dziećmi i młodzieżą. Jesteśmy grupą niepoprawnych optymistów, którzy pragną zmienić myślenie społeczeństwa. Razem z członkami Fundacji, instruktorami oraz wolontariuszami zajmujemy się rozwojem umiejętności społecznych takich jak: komunikacja,  współpraca, pewność siebie, motywacja, kreatywność, spójność. 

Fundacja działalność rozpoczęła w 2018 roku. Pierwszym projektem była „Mini Olimpiada Przedszkolaka”, w której w przeciągu 3 lat uczestniczyło łącznie 2500 dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przedszkola Przyszłości tylko w 2019 roku w projekcie brało udział ponad 900 dzieci z 17 rzeszowskich przedszkoli. Nieocenioną pomoc przy organizacji imprezy wykazali studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego w ramach wolontariatu. Mini Olimpiada Przedszkolaka jest ostatnim etapem w programie, który przygotowaliśmy i wdrożyliśmy do 17 rzeszowskich przedszkoli. Dzięki Olimpiadzie nawiązaliśmy współpracę z niemal wszystkimi przedszkolami w Rzeszowie. Współpraca otworzyła drzwi do realizacji nowych pomysłów i rozwoju zarówno naszej organizacji ale i wszystkich, którzy z nami współpracują.