Wolontariusze


Nasza fundacja oferuje wiele możliwości dla osób, które chcą spróbować działać jako wolontariusz. Dzięki działaniom w naszej organizacji wolontariusze mogą zdobyć cenne doświadczenie w pracy z ludźmi oraz wspierać swoje kompetencje i umiejętności społeczne. W ramach Fundacji FRUMIS prowadzone są różne akcji charytatywne, turnieje sportowe oraz zajęcia, których celem jest pomaganie w rozwoju umiejętności społecznych osób z różnych środowisk i grup wiekowych. Dzięki wolontariatowi u nas można nie tylko pomagać innym, ale także rozwijać swoje kompetencje społeczne o wartościowe doświadczenie i poznawać nowych ludzi. W trakcie zrealizowanych projektów uczestniczyło w naszych działaniach ponad 200 wolontariuszy.