WŁADZE FUNDACJI


Paweł Lenik 

dr n. o. kf. - Prezes Fundacji, absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny, pedagog, propagator zajęć psychospołecznych, trener i szkoleniowiec posiadający 20-letnie doświadczenie prowadzeniu zajęć dydaktycznych z dziećmi, w wieku szkolnym, przedszkolnym i studentami WF, posiada najwyższej klasy uprawnienia trenerskie w zakresie koszykówki do prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi młodzieżą, posiada kwalifikacje i kompetencje do prowadzenia Coachingu, TEAM Coachingu, a także uprawnienie dla TUS. Autor publikacji naukowych z zakresu sportu i kompetencji społecznych. Autor dwóch programów edukacyjnych z zakresu kształtowania i rozwoju kompetencji i umiejętności psychospołecznych z wykorzystaniem aktywności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Autor publikacji zwartej o charakterze edukacyjnym “Gry i zabawy ruchowe jako forma kształtowania umiejętności społecznych i psychomotorycznych”.  Wielokrotny Mistrz Polski w grach zespołowych z zespołami akademickimi oraz zawodowymi w koszykówce żeńskiej i męskiej. Posiada 15 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą na obozach sportowych, koloniach i półkoloniach o charakterze sportowym. Prowadził warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego m. in. z projekcie współrealizowanym poprzez Podkarpacki Szkolny Związek Sportowy w ramach projektu NOWEFIO 2021. Prowadził zajęcia sportowo-integracyjne w ramach projektu “MINIATURKI”, finansowanego przez UNICEF i Urząd Miasta Rzeszów. Współorganizator projektu “Dni Aktywnego Rozwoju”, którego celem była integracja dzieci polskich i ukraińskich, projekt finansowany przez UNICEF i Wydział Polityki Społecznej miasta Rzeszowa


Kamil Suliba

mgr ekonomii – Wiceprezes Fundacji, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego, związany z branżą finansową. Koordynator projektów realizowanych z Urzędem Miasta Rzeszowa oraz organizacją UNICEF. Koordynator turniejów sportowych realizowanych przez AZS UR i CSiR UR.  Posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zespołem pracowników i realizacji projektów i zadań publicznych. Viceprezes Zarządu Fundacji Frumis, w której zajmuje się opracowywaniem wniosków, budżetów oraz koordynacją projektów i zadań publicznych. Wieloletni zawodnik drużyn koszykarskich na szczeblu centralnym. Były zawodnik i kapitan AZS PWSTE Jarosław. Asystent Trenera ds. przygotowania motorycznego AZS PWSTE Jarosław. Certyfikowany trener personalny. Wielokrotny medalista Akademickich Mistrzostw Polski w koszykówce. Wicemistrz Akademickich Mistrzostw Polski. Mistrz GP Polski Streetball 3x3. Pasjonat rozwoju osobistego, rozwoju inteligencji emocjonalnej wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych

 

ZARZĄD FUNDACJI 


Justyna Lenik

dr n o kf - Członek Zarządu Fundacji, absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy ze studentami, autorka publikacji z zakresu teorii i metodyki sportu, uczestnik międzynarodowych konferencji z zakresu sportu i edukacji, w swoich działaniach edukacyjnych wdraża nowoczesny system pracy z wykorzystaniem metod nowoczesnej psychopedagogiki a także pozytywnej edukacji. Opracowała i przygotowała dwujęzyczne raporty w ramach projektu “MINIATURKI” i “Dni Aktywnego Rozwoju” finansowanego przez UNICEF i Urząd Miasta Rzeszów.


Karolina Przednowek

dr n o kf -Członek Zarządu Fundacji, absolwentka Wydziału Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Fizjoterapii, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej, posiada ponad 14-letnie doświadczenie w pracy ze studentami, autorka publikacji z zakresu teorii i metodyki sportu, czynnie zajmuje się badaniami nad rozwojem poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, uczestnik kilkunastu konferencji naukowych i dydaktycznych w Polsce i w Europie.


Anna Cieszkowska

mgr wf – Członek Zarządu Fundacji, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, nauczyciel z ponad 40 letnim stażem pracy w szkole w Przemyślu, pedagog w olbrzymim bagażem doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą, jako zawodniczka wielokrotnie reprezentowała barwy narodowe w lekkoatletyce na mitingach międzynarodowych i krajowych, animator czasu, obecnie służy swoim doświadczeniem i wsparciem w zespole tanecznym „Koralik” w Przemyślu.