NASI INSTRUKTORZY


Magdalena Borczyk

lic - absolwentka Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej UR posiada 5 letnie doświadczenie z pracy z dziećmi w zakresie przygotowania ogólnorozwojowego, animator czasu wolnego, wychowawca kolonijny i obozowy, instruktor wrotkarstwa, instruktor aktywizacji ruchowej dzieci, trener mentalny juniorów. “W poszukiwaniu inspiracji…aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rozwoju kompetencji psychospołecznych” – projekt finansowany przez UNICEF oraz MOPS


Emilia Siwy

studentka Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej Uniwersytety Rzeszowskiego, posiada dwuletnie doświadczanie wychowawca kolonijny na obozach żeglarskich, sportowych i koloniach. Jako wolontariusz pracowała na świetlicy z dziećmi. Pracowała jako opiekun na półkoloniach i zimowiskach. Wolontariusz w projekcie „Mini Olimpiada Przedszkolaka” 2021 - 2022 oraz Olimpiada Szkolna 2022. W 2023 prowadziła zajęcia integracyjno - sportowe w ramach projektu “W poszukiwaniu inspiracji…aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rozwoju kompetencji psychospołecznych” – projekt finansowany przez UNICEF oraz MOPS


Paulina Kopacz-Gajewska

mgr - psycholog, Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe z seksuologii klinicznej, szkolenia z profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych na uniwersytecie Warszawskim z fundacji praesterno. Doświadczenie zawodowe to  kilkuletnia praca w Caritas w  Przemyślu.