MAŁE MIASTO ŁAŃCUT


LINK do pełnej galerii

W dniach 17-21 lipca 2023 r., mali mieszkańcy Łańcuta w wieku 8-12 uczyli się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. W tym czasie brali udział w warsztatach edukacyjnych w formie półkolonii u przedsiębiorców, reprezentujących różne branże. Za pośrednictwem tego projektu przekazaliśmy dzieciom w wieku wiedzę na temat obrotu i wartości pieniądza oraz pokazaliśmy mechanizmy funkcjonowania gospodarki (czym jest praca, wynagrodzenie, podatki itp.)

„Małe Miasto Łańcut” to symulacja dorosłego życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu. Ten program edukacyjny był niezwykłym połączeniem nauki ekonomii i zabawy, które pozwoliło 105 dzieciom z gminy Łańcut zrozumieć zawiłości finansów i gospodarki. Projekt ten nie mógłby zaistnieć bez wsparcia partnerów: Fundacja BGK, która byłą grantodawcą tego przedsięwzięcia oraz Ministerstwa Finansów, które udzieliło nam swojego patronatu. 

Celem projektu było zorganizowanie półkolonii, która miała przedstawić ekonomię w wersji praktycznej. Realizację projektu rozpoczęliśmy od rekrutacji po której wyłoniliśmy 105 uczestników. Dzieci zostały podzielone na 7 grup wiekowych do siedmiu opiekunów posiadających odpowiednie kwalifikacje. Przed rozpoczęciem półkolonii dzieci otrzymały pakiet startowy oraz zostały zapoznane z obiektami, w których odbywały się zajęcia. Naszym celem było nie tylko zapewnienie dzieciom ciekawych zajęć i atrakcji, ale również edukacja z przedsiębiorcami, podczas których dzieci mogły poznać 43 różne zawody. Dodatkowo przeprowadziliśmy również warsztaty z robotyki, szkolenia z cyberbezpieczeństwa oraz zajęcia edukacyjne dotyczące pierwszej pomocy, podatków, sadzenia drzew i ekologii.

W trakcie półkolonii dzieci miały również możliwość uczestniczenia w animacjach, takich jak strefa gier, malowanie twarzy, dmuchańce, mini olimpiada sportowa czy obejrzenie meczu koszykówki. Codziennie dzieci otrzymywały dwudaniowy posiłek oraz podwieczorek. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony dzieci, jak i ich rodziców. Dzieci były zafascynowane praktycznymi zajęciami, o czym świadczyło ich zaangażowanie i chęć opowiadania rodzicom o tym, czego się nauczyły. Rodzice zauważyli również pozytywne zmiany w komunikacji z dziećmi, które dzięki projektowi zaczęły bardziej angażować się w rozmowy i opowiadać o swoich przeżyciach. Projekt "Małe Miasto Łańcut" przyniósł wiele korzyści zarówno edukacyjnych, jak i społecznych. Dzięki różnorodnym zajęciom dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzę o obrocie pieniądza, odkryć nowe zainteresowania i zrozumieć znaczenie różnych zawodów.

Projekt wpłynął również na rozwój umiejętności społecznych dzieci oraz ich świadomość w zakresie ekologii. Dodatkowo, projekt zdobył uznanie lokalnej społeczności i mediów, co przyczyniło się do promocji miasta Łańcut oraz podniosło prestiż projektu. Współpraca z różnymi instytucjami, jak Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu czy Fundacja DKMS, umożliwiła przeprowadzenie dodatkowych warsztatów i działań edukacyjnych.

Realizacja projektu "Małe Miasto Łańcut" przyniosła oczekiwane rezultaty i osiągnęła postawione cele. Dzieci miały możliwość rozwijania się w różnych dziedzinach, zdobywania nowej wiedzy i umiejętności. Projekt przyczynił się również do wzrostu komunikacji i więzi w rodzinach oraz podniesienia świadomości społecznej.