W POSZUKIWANIU INTEGRACJI


POLSKA/ENGLISH

REGULAMIN

W dniu 7 listopada 2023 roku Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS, we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim, podjęliśmy się realizacji ambitnego projektu "W poszukiwaniu integracji…". Projekt ten, współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, miał na celu wspieranie społeczności akademickiej, promowanie nauki i edukacji oraz rozwijanie umiejętności społecznych wśród studentów, zarówno polskich, jak i tych pochodzących z innych krajów. 


Działania: 

Na terenie obiektu Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej odbyły się warsztaty edukacyjno-sportowe, które zgromadziły 100 uczestników, w tym 21 studentów z zagranicy. Skupialiśmy się na integracji międzynarodowej społeczności studenckiej, rozwijając umiejętności takie jak współpraca grupowa i komunikacja. Warsztaty te obejmowały sesje na tematy takie jak "Tolerancja vs Akceptacja", które poprowadziła dr hab. Prof. UR Urszula Gruca-Miąsik oraz "Intencje i Motywacja", które poprowadził dr Paweł Lenik. Celem warsztatów było zacieśnianiu więzi i nawiązywaniu nowych znajomości oraz poszerzanie świadomości na wskazane tematy. 

Dodatkowo, uczestnicy mieli okazję do aktywnego spędzania czasu wolnego, poszukiwania i rozwijania wspólnych pasji oraz talentów przez aktywność fizyczną i animacje ruchowe, które poprowadził TEAM FRUMIS, natomiast ZIQA ze swoją strefą gier aktywowała studentów pod kątem działań kooperacji.

Efekty Projektu:

Projekt przyczynił się do integracji społeczności studenckiej, w tym osób z różnych kultur, co stanowiło istotny element budowania zintegrowanego środowiska akademickiego. Uczestnicy warsztatów rozwijali swoje umiejętności społeczne, co miało znaczący wpływ na ich rozwój osobisty i akademicki. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników wykazały duże zadowolenie z organizacji i treści warsztatów.

Wnioski Wdrożeniowe:

Wnioski wdrożeniowe projektu wskazują na potrzebę rozszerzenia jego zasięgu poprzez współpracę z innymi uczelniami i organizacjami międzynarodowymi, dywersyfikację źródeł finansowania, zwiększenie zasobów i wsparcia organizacyjnego, wykorzystanie technologii do łamania barier językowych i kulturowych oraz rozwój programów szkoleniowych i edukacyjnych.

Podsumowując, projekt "W poszukiwaniu integracji" ustanowił nowe standardy w zakresie integracji międzynarodowej i rozwoju umiejętności społecznych. Jesteśmy dumni z jego realizacji i pozytywnego wpływu na społeczność akademicką. Projekt ten stanowi ważny krok w kierunku budowania mostów międzykulturowych i wspierania wszechstronnego rozwoju młodzieży.


Wszystko to jest możliwe dzięki wsparciu osób takich jak Ty. Wykup cegiełkę wspierającą Fundację FRUMIS i stań się częścią tej magicznej podróży. Każda cegiełka, każda złotówka, ma ogromne znaczenie. Wybierz cegiełkę o wartości od 10 zł do 500 zł i zainwestuj w przyszłość naszych dzieci. Dzięki Twojemu wsparciu, możemy razem zrobić coś wielkiego. Niech ta VI Edycja Mini Olimpiady Przedszkolaka będzie najbardziej niezapomnianą do tej pory!

Z Olimpiady na Olimpiadę - razem zmieniamy świat!

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6